Werkwijze Outplacement

Uitgebreide mogelijkheden outplacementtraject
CareerSolution is een outplacementbureau met een heldere en pragmatische werkwijze. In een eerste kennismakingsgesprek informeren wij u over de mogelijkheden die een outplacementtraject te bieden heeft. Gezamenlijk stellen we vervolgens een plan op waarin de outplacementbegeleiding uiteen wordt gezet. Elementen die regelmatig aan de orde komen in de outplacementbegeleiding zijn onder andere: beroepskeuze, jobhunting, zoekrichting bepalen, inzetten van testen, verbeteren sollicitatievaardigheden en effectief netwerken.

Één vaste coach

Tijdens het outplacementtraject wordt u persoonlijk begeleidt door een vaste coach waarmee u tijdens het intake gesprek reeds heeft kennisgemaakt.

Al onze coaches hebben naast een academisch werk en denkniveau ervaring met recruitment van hoger opgeleiden en een pragmatische instelling.

Uiteraard zijn wij graag bereid om u verder te informeren over uw specifieke outplacement vraag. Hier vindt u onze contactgegevens.